Sağlık Bakanlığı KPSS’li veya KPSS’siz personel alımı yapıyor! Başvuru ekranı ve şartları…

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı bünyesine KPSS puanlı yahut KPSS puanı olmaksızın kontratlı işçi alımı yapılacak. 2020, 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan Kamu Çalışanı Seçme İmtihanında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile 2017 yılından itibaren (2017 yılı dahil) yapılan İngilizce lisanında Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yahut buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı temel alınarak yapılacak sıralamaya nazaran en yüksek puanlıdan başlanarak kontratlı bilişim çalışanı konumunun 5 (beş) katı aday, Sıhhat Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 28/11/2022 – 02/12/2022 tarihleri ortasında gerçekleştirilecek kelamlı ve uygulamalı mülakata çağrılacaktır. KPSSP3 puanı olmayan yahut doküman ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce lisanında yabancı lisan puanı olmayan yahut doküman ibraz etmeyen adayın yabancı lisan puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Mülakat sonucunda oluşacak muvaffakiyet sırasına nazaran kontratlı bilişim işçisi istihdam edilecektir. 

HANGİ TAKIMLARA ALIM YAPILACAK?

 • Proje Yöneticisi 1 Kişi,

 • Kıdemli Yazılım Uzmanı 4 Kişi,

 • .Net Yazılım Uzmanı 3 Kişi,

 • Kıdemli Yazılım Test Uzmanı 1 Kişi,

 • Kıdemli İş Analisti 3 katına kadar 1 Kişi,

 • İş Analisti 2 katına kadar 1 Kişi,

 • Oracle Data Tabanı Uzmanı 1 Kişi,

 • PostgreSQL Bilgi Tabanı Uzmanı 1 Kişi,

 • LINUX Sunucu Uzmanı 1 Kişi,

 • Sistem ve Ağ Güvenliği Uzmanı1 Kişi,

 • Siber Güvenlik Uzmanı1 Kişi,

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda sayılan genel kuralları haiz olmak, 

 2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

 3. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu hususta belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt mukavele fiyat tavanının 2 (iki) katı ödenecek konumlar için müracaat yapabilirler.) 

 4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin konseyimi ve idaresi konusunda fiyat tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, öbürleri için en az 5 (beş) yıllık mesleksel deneyime sahip olmak, (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim çalışanı olarak 657 sayılı Kanuna tabi takımlı yahut tıpkı Kanunun 4 üncü hususunun (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile özel kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle personel statüsünde bilişim çalışanı olarak geçtiği belgelenen hizmet müddetleri dikkate alınır.) 

 5. Bilgisayar etraf ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla yeni programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemek,

 6. “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim İşçisi İstihdamına Ait Temel ve Tarzlar Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve başka kuralları kabul etmek, 

 7. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş yahut muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

 8. Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, söz yeteneği ve muhakeme edebilme yeteneğine sahip olmak, 

 9. Tutum ve davranışların misyona uygun olması üzere kriterlere sahip olmak.

BAŞVURULAR NASIL VE NE VAKİT YAPILACAK?

Adaylar, müracaatlarını 24/10/2022 – 11/11/2022 tarihleri ortasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Sağlık Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen mühlet içinde şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

İlanda belirtilen kurallara uygun olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Adaylar kontratlı bilişim işçisi durumlarından yalnızca birisini seçebilirler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 •  https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/41828/0/ozgecmisdoc.doc linki üzerinden indirilerek doldurulacak fotoğraflı özgeçmiş, 

 • Yabancı Lisan (İngilizce) İmtihan Sonuç Evrakı (E-Devlette yer almayan ve ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen imtihan evrakı beyanı yapılması durumunda yüklenecektir) (Yabancı lisan puanı olmayan yahut evrak ibraz etmeyen adayın yabancı lisan puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir), 

 • Yurtdışındaki üniversitelerin “genel koşullar altında yer alan kısımlara denk bölümlerinden” mezun olup müracaat yapabilen adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” evresi altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir. (E-devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunan adayların denklik dokümanı ibraz etmesine gerek yoktur) 

 • Genel koşullar (d) bendinde belirtilen mesleksel tecrübeyi gösterir evrak, (e-devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” mesleksel tecrübeyi gösteren evrak olarak kabul edilecektir.) Mesleksel deneyim müddetlerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Adayın müracaat yaptığı tarih prestiji ile mesleksel deneyim müddetini doldurmuş olması gerekmektedir. 

 • Genel koşullar (e) bendinde belirtilen şimdiki programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini gösterir doküman (transkript, sertifika üzere belgeler), 

 • Her bir konum için özel kaideler kısmında istenilen sertifikalar, 

 • Mülakat sonucunda kontrat imzalamaya hak kazanan adaylardan “akıl ve ruh sıhhati yerindedir raporu” istenilecektir. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir